Strona GłównaOfertaKontakt
Kancelaria Biegłego Rewidenta "REWIKAM" Robert Kamela
Kancelaria Biegłego Rewidenta "REWIKAM" Robert Kamela

ul. Warszawska 53
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel.: 25 751 45 54
tel./fax : 25 758 75 76
tel kom: 660 677 915
e-mail: kancelaria_rewikam@op.pl

Badanie sprawozdań finansowych

Podstawową usługą świadczoną przez Kancelarię jest badanie sprawozdań finansowych przeprowadzane zgodnie z przepisami polskiego prawa, tj. ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76 poz.694 z późniejszymi zmianami) normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

 

Inne usługi

Usługi Audytorskie

·          badanie i przegląd sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi standardami rachunkowości, a także standardami międzynarodowymi (MSR/MSSF);

·          sporządzanie lub badanie sprawozdań skonsolidowanych;

·          audyt prawidłowości wykorzystania funduszy unijnych oraz innych funduszy publicznych;

·          ekspertyzy, wyceny wartości firmy (goodwill), testy na trwałą utratę wartości aktywów.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i nadzór księgowy

 

·           prowadzenie ksiąg rachunkowych;

·           nadzór nad księgami prowadzonymi przez podmioty we własnym zakresie.

Doradztwo Podatkowe

·           audyt podatkowy (due diligence);

·           doradztwo podatkowe w zakresie VAT, PIT, CIT , cło, akcyza;

·           ceny transferowe. 

Wspieranie rozwoju firm

·           audyty przedzakupowe (due diligence) na zlecenie klientów;

·           wycena przedsiębiorstwa;

·          sporządzanie planów finansowych i budżetów dla instytucji finansowych oraz w celu pozyskania funduszy unijnych;

·           analiza finansowa.

 

Kancelaria Biegłego Rewidenta "REWIKAM" Robert Kamela
tworzenie stron